Eventos

Reseñas

Concierto Santa Cecilia

20 noviembre 2021

AGMC Ribadumia

Auditorio de Ribadumia

Adrián Pais...a solo

11 diciembre 2021

Fundación Vicente Risco

Deleria Ensemble

21 diciembre 2021

Paraninfo Universidade Santiago de Compostela

Concierto Cáritas

26 diciembre 2021

AGMC Ribadumia

Auditorio de Ribadumia

Aula Galega de Saxofón

26-27 febrero 2022

Conservatorio Profesional de Ribeira

Vertixe Sonora
Mundo Pequeno. 26 marzo 2022
MIHL Lugo

Vertixe Sonora
Mundo Pequeno 27 marzo 2022
Museo Belas Artes A Coruña

Vertixe Sonora
Mundo Pequeno 28 marzo
DOMUS A Coruña

Concerto CSM Galicia
20:00 Auditorio Valga, Pontevedra

Deleria Ensemble
Híbridas en Santa Clara 29 abril 2022
20:00 Pontevedra

Deleria Ensemble
Aula Galega Saxofón 30 abril 2022
20:30 Ribeira

 

Curso Deleria Ensemble
13,14,15 maio 2022
Conservatorio Histórico de Santiago

 

Masterclass Adrián Pais & Marie Bernadette Charrier en CSM de Galicia

Concierto [IN]Stabiles Ensemble

Adrián Pais & Xabier Casal

Paraninfo Universidade de Santiago de Compostela

Obras de Hindemith, C.P.E Bach, Juan Eiras, Mantovani, W.F. Bach, Poulenc

Concierto "A solas con Adrián Pais"

Concierto Pedagógico

Reseña concierto pedagógico Adrián Pais & Andrea Maroñas
Masterclass_Marie_B._Charrier._Adrián_Pa

AGMC Ribadumia
Concerto Letras Galegas
21 maio 2022